//новембар

Позив за 24. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број: 06-354/2018-I Датум:1.новембар 2018. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),                 С  А  З  И  В  А  М ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 8.НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА [...]

2018-11-01T14:09:03+00:00 1 новембар, 2018|