//децембар

Позив за 25. седницу Скупштине града Краљева

Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број: 06-384/2018-I Датум:21.децембар 2018. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),                 С  А  З  И  В  А  М ДВАДЕСЕТ ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 27.ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У [...]

2018-12-22T19:08:02+00:00 22 децембар, 2018|