Позив за 27. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-156/2019-I Датум:17. мај 2019. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),     С  А  З  И  В  А  М     ДВАДЕСЕТ СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА МАЈ ГОДИНЕ (ПЕТАК) [...]

2019-05-20T09:58:01+00:00 20 мај, 2019|

Позив за 26. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-48/2019-I Датум:20.фебруар 2019. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),                 С  А  З  И  В  А  М ДВАДЕСЕТ ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 28.ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ [...]

2019-02-20T14:57:09+00:00 20 фебруар, 2019|