Позив за 28. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-230/2019-I Датум:16. јул 2019. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),     С  А  З  И  В  А  М     ДВАДЕСЕТ ОСМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 23. ЈУЛ ГОДИНЕ [...]

2019-07-16T11:18:28+00:00 16 јул, 2019|