About Administrator

This author has not yet filled in any details.
So far Administrator has created 22 blog entries.

Позив за 7. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-69/2021-I Датум:19. март 2021. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 1/21-пречишћен текст), С  А  З  И  В  А  М     СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 26.МАРТ 2021. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА [...]

Позив за 6. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-343/2020-I Датум:22. децембар 2020. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),   С  А  З  И  В  А  М     ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 29.ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ (УТОРАК) СА [...]

Позив за 5. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-289/2020-I 19.новембар 2020.године К р а љ е в о       На основу члана 71. став 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),   С А З И В А М   ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА  20.НОВЕМБАР 2020.ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У __,00 ЧАСОВА У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА   За седницу предлажем следећи   Д Н Е В Н И   Р Е Д:   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДЛАГАЊУ СПРОВОЂЕЊА РЕФЕРЕНДУМА (Материјал [...]

Позив за 4. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-256/2020-I Датум: 23.октобар 2020. године К р а љ е в о                 На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16), С  А  З  И  В  А  М ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 30.ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У [...]