About Administrator

This author has not yet filled in any details.
So far Administrator has created 17 blog entries.

Позив за 7. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-69/2021-I Датум:19. март 2021. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 1/21-пречишћен текст), С  А  З  И  В  А  М     СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 26.МАРТ 2021. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА [...]

Позив за 6. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-343/2020-I Датум:22. децембар 2020. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),   С  А  З  И  В  А  М     ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 29.ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ (УТОРАК) СА [...]

Позив за 5. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-289/2020-I 19.новембар 2020.године К р а љ е в о       На основу члана 71. став 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),   С А З И В А М   ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА  20.НОВЕМБАР 2020.ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У __,00 ЧАСОВА У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА   За седницу предлажем следећи   Д Н Е В Н И   Р Е Д:   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДЛАГАЊУ СПРОВОЂЕЊА РЕФЕРЕНДУМА (Материјал [...]

Позив за 4. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-256/2020-I Датум: 23.октобар 2020. године К р а љ е в о                 На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16), С  А  З  И  В  А  М ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 30.ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У [...]

Позив за 3. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-208/2020-I 28. септембар 2020.године К р а љ е в о               На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14.-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18), члана 69. став 1 и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева ("Службени лист града Краљева“, број 25/16), С А З И В А М ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА  05. ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 [...]

Позив за 2.седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-178/2020-I 25.август 2020.године К р а љ е в о               На основу члана 71. став 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16), С А З И В А М ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА  27.АВГУСТ 2020.ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА             Молим вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева, на телефоне 306-063 и 306-017. [...]

Позив за Конститутивну седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-161/2020-I 20.јул 2020.године К р а љ е в о                 На основу члана 56. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аут.тумачење и 68/20) и члана 4. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16), С А З И В А М   КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА  18.АВГУСТ 2020.ГОДИНЕ (УТОРАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА             Молим [...]

Позив за 32. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-77/2020-I Датум: 13.мај 2020. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),   С  А  З  И  В  А  М     ТРИДЕСЕТ ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 21.МАЈ 2020. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) [...]

Позив за 31. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-355/2019-I Датум: 20.децембар 2019. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),     С  А  З  И  В  А  М     ТРИДЕСЕТ ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ [...]