About Administrator

This author has not yet filled in any details.
So far Administrator has created 21 blog entries.

Позив за 2.седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-178/2020-I 25.август 2020.године К р а љ е в о               На основу члана 71. став 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16), С А З И В А М ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА  27.АВГУСТ 2020.ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА             Молим вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева, на телефоне 306-063 и 306-017. [...]

Позив за Конститутивну седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-161/2020-I 20.јул 2020.године К р а љ е в о                 На основу члана 56. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аут.тумачење и 68/20) и члана 4. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16), С А З И В А М   КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА  18.АВГУСТ 2020.ГОДИНЕ (УТОРАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА             Молим [...]

Позив за 32. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-77/2020-I Датум: 13.мај 2020. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),   С  А  З  И  В  А  М     ТРИДЕСЕТ ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 21.МАЈ 2020. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) [...]

Позив за 31. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-355/2019-I Датум: 20.децембар 2019. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),     С  А  З  И  В  А  М     ТРИДЕСЕТ ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ [...]

Позив за 30. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-327/2019-I Датум: 7. новембар 2019. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),     С  А  З  И  В  А  М ТРИДЕСЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 14. НОВЕМБАР ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА [...]

Позив за 29. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-289/2019-I Датум: 27. септембар 2019. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),     С  А  З  И  В  А  М ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 4. ОКТОБАР ГОДИНЕ (ПЕТАК) [...]

Позив за 28. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-230/2019-I Датум:16. јул 2019. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),     С  А  З  И  В  А  М     ДВАДЕСЕТ ОСМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 23. ЈУЛ ГОДИНЕ [...]

Позив за 27. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-156/2019-I Датум:17. мај 2019. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),     С  А  З  И  В  А  М     ДВАДЕСЕТ СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА МАЈ ГОДИНЕ (ПЕТАК) [...]

Позив за 26. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број:06-48/2019-I Датум:20.фебруар 2019. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),                 С  А  З  И  В  А  М ДВАДЕСЕТ ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 28.ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ [...]

Позив за 25. седницу Скупштине града Краљева

Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број: 06-384/2018-I Датум:21.децембар 2018. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),                 С  А  З  И  В  А  М ДВАДЕСЕТ ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 27.ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У [...]