/Извештај са последње седнице
Извештај са последње седнице2019-05-31T11:56:36+00:00

Извештај са последње седнице

27.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

 1. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИЗНАЊИМА И НАГРАДАМА ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО
 1. ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
 1. ОДЛУКА О ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12. 2018. ГОДИНЕ-
 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА1
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ДЕЧЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТРАТЕШКИ ПЛАН КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНЕ
 1. РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ КРАЉЕВО
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА КРАЉЕВА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ RC VRŠAC ALFA RSB D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
 1. ОДЛУКА О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
 1. РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
 1. ОДЛУКА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018.ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2018.ГОДИНУ КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018.ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2018.ГОДИНУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018.ГОДИНУ ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА РАДНУ 2017/2018 ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018.ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2018.ГОДИНУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2018.ГОДИНУ ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ „АПОТЕКЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА, УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА „АПОТЕКЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ” У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ” У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВО КУРСУЛА” У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА” У РИБНИЦИ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВУК КАРАЏИЋ” У РИБНИЦИ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЖИВАН МАРИЧИЋ” У ЖИЧИ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ” У АДРАНИМА
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ-УЧА” У ЛАЂЕВЦИМА
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ДУЧИЋ” У РОЋЕВИЋИМА
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ У КОНАРЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У ВРБИ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ” У СИРЧИ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУНКА САВИЋ” У ВИТАНОВЦУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” У ВИТКОВЦУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ” У ГОДАЧИЦИ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПЕТАР НИКОЛИЋ” У САМАИЛИМА
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СТЕФАН НЕМАЊА” У СТУДЕНИЦИ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУН ИВАНОВИЋ” У УШЋУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ГИМНАЗИЈИ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У МАШИНСКО-ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „14.ОКТОБАР“ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ЕЛЕКТРОСАОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКОЈ ШКОЛИ „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ“ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ДЕВЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊE О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ОДЛУКA О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА, У УЛИЦИ ДУШАНА ПОПОВИЋА БРОЈ 24
 1. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
 1. ОДЛУКA О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКA О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛУ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКA О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊE О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА САМАИЛА И МРСАЋ ГРАДА КРАЉЕВА