/Извештај са последње седнице
Извештај са последње седнице2018-12-10T10:09:50+00:00

Извештај са последње седнице

        АКТИ ДОНЕТИ НА 24.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 8.11.2018.ГОДИНЕ

 1. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЖЕЉКУ ЂУНОВИЋУ
 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018-30.09.2018. ГОДИНЕ
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
 1. ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА РАД И ПУТНИМ ТРОШКОВИМА ОДБОРНИКА, ШЕФОВА, ЗАМЕНИКА ШЕФОВА, ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА, ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ
 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈУ КАО СТАМБЕНА ПОДРШКА ПОД УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ ЕНЕРГЕТСКОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРОКИЋА КУЋА У УШЋУ
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ПРОГОРЕЛИЦИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПРОГОРЕЛИЦА
 1. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
 1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈКП „ПУТЕВИ“ ИЗ КРАЉЕВА, ДОНЕТЕ ОДЛУКОМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА БРОЈ 839 ОД 28.05.2018.ГОДИНЕ
 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КРАЉЕВА К.П. БРОЈ 1839 КО СИРЧА РАДИ ПРОШИРЕЊА СЕОСКОГ ГРОБЉА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ШУМАРИЦЕ
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ БРОЈ 2441/5, КОЈУ ЈЕ ДАНА 25.06.2018.ГОДИНЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКОЈ ШКОЛИ „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ“ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ГИМНАЗИЈИ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“ У КРАЉЕВУ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУНКА САВИЋ“ У ВИТАНОВЦУ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“ У УШЋУ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“ У ЖИЧИ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ“ У ГОДАЧИЦИ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРБИ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ВИТКОВЦУ
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВО КУРСУЛА“ У КРАЉЕВУ
 1. ОДЛУКА О ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ЛОКАЛНОГ ВОДОВОДА У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА КРАЉУ СТЕФАНУ ПРВОВЕНЧАНОМ НА ТРГУ СВЕТОГ САВЕ У КРАЉЕВУ