/Извештај са последње седнице
Извештај са последње седнице2019-03-04T14:24:02+00:00

Извештај са последње седнице

       

АКТИ ДОНЕТИ НА 26. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 28.02.2019.

 1. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА КРАЉЕВА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГРАДА ЈУЖНОГ ЈУКЛИДА У ОХАЈУ, СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ
 1. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА КРАЉЕВА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГРАДА ЂИЛИНА, НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БЕРАНОВАЦ – КОВАНЛУК“
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ „АПОТЕЦИ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ДОМУ КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ДЕЧЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019.ГОДИНУ
 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА ПО ГРУПАМА
 1. ОДЛУКА О ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ КРАЉЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ДЕЛОМ ЗА 2019.ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019.ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2019.ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.ГОДИНУ КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ДЕЛОМ ЗА 2019.ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.ГОДИНУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019.ГОДИНУ ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019.ГОДИНУ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА” ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА, ПЛАН РАЗВОЈА И ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН ЗА 2019.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА ПРОГРАМОМ АКТИВНОСТИ И ФИНАНСИЈСКИМ ДЕЛОМ ЗА 2019.ГОДИНУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.ГОДИНУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО” ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2019.ГОДИНУ „АПОТЕКЕ КРАЉЕВО” ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА
 1. РЕШЕЊЕ О О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА У ЦЕНТРУ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА
 1. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ КРАЉЕВО
 2. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА