Предлог дневног реда за 2. седницу Скупштине града, заказану за 27.08.2020.

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известилац: председник Изборне комисије града Краљева

 

 1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известилац. представник предлагача

 

 1. ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известилац: председник Скупштине града Краљева

 

 1. ИЗБОР ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И УПРАВУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(Материјал ће бити достављен пред почетак седнице)

Известиоци: представници предлагача

 

 

 

 

 

                                              Председник

                                                    Скупштине града Краљева

 

                                                                  Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2020-08-26T11:58:43+02:00 26 августа, 2020|