/Позив за 25. седницу Скупштине града Краљева

Позив за 25. седницу Скупштине града Краљева

Град Краљево

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број: 06-384/2018-I

Датум:21.децембар 2018. године

К р а љ е в о

 

 

На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

                С  А  З  И  В  А  М

ДВАДЕСЕТ ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА

27.ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

                                                                        Председник

                                                                      Скупштине града Краљева 

                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2018-12-22T19:08:02+00:00 22 децембар, 2018|