/Позив за 29. седницу Скупштине града Краљева

Позив за 29. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија

Град Краљево

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број:06-289/2019-I

Датум: 27. септембар 2019. године

К р а љ е в о

 

 

На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

 

 

С  А  З  И  В  А  М

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА
4. ОКТОБАР ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

 

            Молим вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева, на телефоне  306-063 или 306-017.

 

 

 

 

                                                            Председник

                                                              Скупштине града Краљева

 

                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

Предлог тачака дневног реда за 29. седницу

2019-10-09T14:23:58+00:00 9 октобар, 2019|