Позив за 7. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија
Град Краљево
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број:06-69/2021-I
Датум:19. март 2021. године
К р а љ е в о

 

 

На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 1/21-пречишћен текст),

С  А  З  И  В  А  М

 

 

СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА

26.МАРТ 2021. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

Молим вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева, на телефоне  306-063 или 306-017.

 

У циљу поштовања препоручених мера заштите здравља, одборници су дужни да поштују обавезан размак приликом седења. Известиоци по тачкама дневног реда и представници надлежних одељења Градске управе улазиће у салу I по позиву, по преласку на тачку дневног реда за коју су известиоци.

 

 

 

                                                            Председник

                                                              Скупштине града Краљева

 

                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2021-06-17T10:19:57+02:00 19 марта, 2021|