//Потпредседник
Потпредседник2018-02-06T19:22:32+00:00

Владимир Мимовић

Владимир Мимовић, рођен 8.8.1989.године у Краљеву.

Заврши основну школу „Свети Сава“ у Рибници и Електро-саобраћајну техничку школу „Никола Тесла“ у Краљеву, смер електротехничар енергетике.

Дипломирао 2014.године на Високој школи техничких струковних студија у Чачку, на основним струковним студијама првог степена на студијском програму елктроенергетика.

Након завршених студија, обављао стручно усавршавање у предузећу „Електромонтажа д.о.о. Краљево“, од 15.05.2015 године до 14.11.2015 године. У истом предузећу, после успешно обављеног стручног усавршавања, засновао радни однос дана 16.11.2015. године на радном месту референт продаје, на пословима припремања документације потребне за израду тендера и понуда.

Поседује возачку дозволу Б категорије, Сертификат, „Примена „FIDIC“ услова уговора у Србији“, знање за рад на рачунару ( МS Windows, MS Office, Internet ).

Одборник у Скупштини града Краљева од 2016 године.

Користи се енглеским језиком.

Неожењен.