Sekretar2018-05-03T16:44:20+00:00

Dragana Petković

E-pošta: sekretar_skupstine@kraljevo.org

Dragana Petković rođena je 20.2.1985.god. u Kraljevu gde je završila osnovnu školu ,,Četvrti kraljevački bataljon“ i Gimnaziju društveno-jezički smer.
Diplomirala je na Fakultetu za državnu upravu i administraciju u Beogradu, smer državna uprava, sa zvanjem diplomirani pravnik.
Prvi radni odnos zasnovala je u advokatskoj kancelariji Tomašević u Kraljevu dana 16.01.2012. godine gde je do 01.10.2012.godine radila kao administrativni radnik.

Od 01.10.2012.godine do 31.08.2014. godine obavljala je poslove  advokatskog pripravnika.
Od 01.09.2014. godine zaposlena je kao diplomirani pravnik-sekretar u Predškolskoj ustanovi ,,Olga Jovičić Rita” u Kraljevu.
2015. godine položila je državni – stručni ispit za rad u državnim organima.

Koristi se engleskim i nemačkim jezikom.

Udata je, majka dvoje dece.