Позив за 23. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија Град Краљево СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА Број: 06-292/2018-I Датум:12.септембар 2018. године К р а љ е в о     На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева", број 25/16),                 С  А  З  И  В  А  М ДВАДЕСЕТ ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 21.СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА [...]

2018-11-02T10:07:08+00:00 16 март, 2018|