Председник2022-09-09T12:03:31+02:00

Ненад Марковић
Датум рођења:   01.01.1972. године

E-mail:  nenmarko72@gmail.com

Образовање:

Основна школа „Чибуковачки партизани“ Краљево
Гимназија Краљево, програмер сарадник
Универзитет у Београду, саобраћајни факултет, дипломирани инжењер саобраћаја

Радно искуство

Од 2002. године ради као професор у ЕСТЦ “Никола Тесла“ Краљево
Председник Савета за безбедност саобраћаја града Краљева
Од 2014. године одборник у Скупштини града Краљева од када па до 16.06.2016. година обавља функцију заменика председника Скупштине града Краљева.

Стални судски вештак за област безбедности саобраћаја
Одлично познавање ИТ.
Солидно знање енглескг језика.

Отац два малолетна детета.