ЖОМ2021-02-04T11:52:35+00:00

Медијски извештаји конференције за новинаре Женске одборничке мреже Скупштине града Краљева, одржане 02.02.2021 године на којој је представљен Пословник о раду.

♦  Фотографије                    ♦ РТВ Краљево                                              ♦ РТВ Мелос                                            ♦ ТВ Микс