Заменик председника2020-09-01T12:49:10+02:00

Миленко Стефановић

Рођен је 02.05.1954. године у Краљеву. Основну школу и Гимназију завршио је у Краљеву. Економски факултет завршио је у Крагујевцу и стекао звање дипломирани економиста.На истом факултету уписао је и завршио магистарске студије одбранивши рад на тему ,,Стране директне инвестиције и приватизација у Србији“. Након тога уписао је докторске студије и стекао звање доктор економских наука одбранивши докторску дисертацију на тему ,,Стране директне инвестиције као детерминанта привредног развоја“.

Од 1983. године до 1995.године. радио је МУП-у у Краљеву.

Од 1995.год. до 2002.год. обављао је послове директора ДВП ,,Западна Морава“ у Краљеву.

Средином 1996.године изабран је за председника Извршног одбора СО Краљево.

У периоду од 2000.год до 2001.год. обављао је функцију начелника Рашког управног округа.

Од 2001. године радио је у ,,ДДОР Нови Сад“ где је у почетку радио на радном месту директора експозитуре, а од 2008. године обављао је дужност регионалног директора за одштетне захтеве.

Од 2015. године до 2019. године обављао је функцију директора ЈКП ,,Водовод“ Краљево, а од 2019. године до 2020. године обављао је функцију вршиоца дужности директора поменутог Јавног предузећа.