Заменик секретара2020-09-07T09:56:44+02:00

ЂОРЂЕ ВИДОВИЋ

 

Рођен је 23. марта 1984. године у Краљеву.

Основну школу ,,Вук Караџић“ и Гимназију завршио је у Краљеву. На Државном универзитету у Новом Пазару, на департману за правне науке, стекао је звање дипломираног правника.

Стручну праксу од годину дана обавио је у Градској управи Града Краљева, у Служби за јавне набавке, након чега је положио државни стручни испит.

Радио је на пословима озакоњења објеката у Градској управи Града Краљева.

Од фебруара 2018. године ангажован у Дечјем одмаралишту „Гоч“, као секретар установе.

Био је члан Градске изборне комисије Града Краљева, у проширеном саставу за локалне изборе 2020. године.

Говори енглески језик и служи се немачким. Познаје рад на рачунару ( Microsoft Office пакет , Internet).

Ожењен је, отац је једног детета.