Секретар2018-05-03T16:44:20+02:00

Драгана Петковић

Е-пошта: sekretar_skupstine@kraljevo.org

Драгана Петковић рођена је 20.2.1985.год. у Краљеву где је завршила основну школу ,,Четврти краљевачки батаљон“ и Гимназију друштвено-језички смер.
Дипломирала је на Факултету за државну управу и администрацију у Београду, смер државна управа, са звањем дипломирани правник.
Први радни однос засновала је у адвокатској канцеларији Томашевић у Краљеву дана 16.01.2012. године где је до 01.10.2012.године радила као административни радник.

Од 01.10.2012.године до 31.08.2014. године обављала је послове  адвокатског приправника.
Од 01.09.2014. године запослена је као дипломирани правник-секретар у Предшколској установи ,,Олга Јовичић Рита” у Краљеву.
2015. године положила је државни – стручни испит за рад у државним органима.

Користи се енглеским и немачким језиком.

Удата је, мајка двоје деце.