Јавне расправе2018-03-31T17:58:28+02:00

Јавне расправе

Представници надлежних органа Града, односно јавних служби, могу, у форми јавне расправе, одржавати отворене састанке са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и средстава јавног информисања.

Органи Града дужни су да одрже најмање једну јавну расправу:

  1. у току поступка усвајања одлуке о буџету Града;
  2. у току поступка утврђивање стопе изворних прихода Града;
  3. у току поступка усвајања стратешких и акционих планова развоја и
  4. у другим случајевима предвиђеним законом, Статутом и одлукама Скупштине града.