Контакт

Контакт2017-11-09T14:18:56+01:00

Телефонски именик Градске управе

Централа:036/306-000

Градска управа града Краљево

Трг Јована Сарића бр. 1

36000 Краљево

Кабинет градоначелника 036/306-024
036/312-838
036/312-842
mail: kabinet_gradonacelnika@kraljevo.org
Служба протокола и информисања 036/306-052
036/306-015
mail: kabinet_gradonacelnika@kraljevo.org
Начелник градске управе 036/306-098
mail:nacelnik@kraljevo.org
Председник скупштине 036/312-839
mail: predsednik_skupstine@kraljevo.org
Одељење за скупштинске послове
Начелник 036/306-063
Одсек за послове градског већа 036/306-060
Одсек за послове скупштине града 036/306-017
Одељење за општу управу
Руководилац одељења 036/306-009 факс 036/312-830
Одсек за људске ресурсе 036/306-090
Матична служба за град Краљево 036/306-030
Матична служба за КиМ 036/306-010 306-048
Градски услужни центар 036/306-045
Одељење за друштвене делатности
Начелник 036/312-836
Одсек послова корисника буџетских средстава 036/306-217
Одсек поверених послова и послова социјалне заштите 036/306-028
Повереништво комесаријата за избеглице 036/323-205
Борачко-инвалидска заштита 036/306-150
Дечија заштита 036/306-106
mail: decija_zastita@kraljevo.org
Одељење за привреду и финансије
Начелник 036/312-840
Одсек за привреду и развој 036/306-134
Одсек за финансије 036/306-040
Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Одсек за урбанизам и грађевинарство 036/306-205
Одсек за стамбено комуналне делатности 036/306-207
Одсек за имовинско-правне послове 036/306-211
Одељење за заједничке послове
Начелник 036/306-080
mail: zajednicki_poslovi@kraljevo.org
Одсек за рачуноводство 036/306-092
Одсек за информатику 036/306-144
mail: informatika@kraljevo.org
Одсек за рад са месним заједницама 036/306-019
Одсек за техничке послове 036/306-022
Група послова за јавне набавке 036/306-058
mail: javne_nabavke@kraljevo.org
Одељење за инспекцијске послове
Начелник 036/312-284
Одсек грађевинске инспекције 036/306-088
Одсек комуналне и саобраћајне инспекције 036/306-023
Одсек за послове извршавања решења 036/306-086
Одсек за заштиту животне средине 036/306-214
mail: leap@kraljevo.org
Група послова просветне инспекције 036/306-081
Служба за пројектовање и развој 036/306-200; 036/306-215
mail: projektni.centar@gmail.com
Канцеларија пројектног центра
Канцеларија за локални економски развој
Јавно правобранилаштво 036/321-257