Акти донети на 2 седници

АКТИ ДОНЕТИ НА 2. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 27.АВГУСТА 2020.ГОДИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
 2. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 3. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗОРИЦИ СИМИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ АЛЕКСАНДРУ БАЊЦУ
 5. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЈАСНИ САВИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 7. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 8. РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 9. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
 10. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
 11. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМ АУ СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 12. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 13. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 14. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И УПРАВУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 15. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 16. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 17. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 18. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 19. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 20. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 21. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 22. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

 ♦ АКТИ

2021-06-19T13:54:07+02:00 2 септембра, 2020|