/Акти донети на 2 седници

Акти донети на 2 седници

АКТИ ДОНЕТИ НА 2. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 27.АВГУСТА 2020.ГОДИНЕ

 

 

1.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

2.ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

3.РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗОРИЦИ СИМИЋ

  1. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ АЛЕКСАНДРУ БАЊЦУ
  1. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЈАСНИ САВИЋ

6.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

7.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

8.РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

  1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

10.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

11.ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМ АУ СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

11.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

12.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

13.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И УПРАВУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

14.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

  1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

16.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

  1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
  2. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

19.РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

  1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

21.ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

 ♦ АКТИ

2020-09-02T12:51:25+00:00 2 септембар, 2020|