Акти донети на 4. седници

СПИСАК АКАТА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 1. Решење о избору чланова Верификационог одбора Скупштине града Краљева
 2. Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Краљева Радомиру Корићанцу и Снежани Перић
 3. Одлука о расписивању референдума.                                                          
 4. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину за период 1.01.2020-30.09.2020.године.      
 5. Одлукa о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имову
 6. Решење о давању сагласности на нацрт Анекса III Јавног уговора о давању концесије јавне услуге градског и приградског превоза путника на територији града Краљева број 3507/19 од 19.11.2019. године.
 7. Одлукa о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева.
 8. Одлукa о изради Треће измене Плана генералне регулације „Центар и Чибуковац“.
 9. Одлука о изради Плана генералне регулације „Центар и Чибуковац“  
 10. Одлукa о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Краљева број 011-254/2020-I од 5.10.2020.године и додели стана у непрофитни закуп.
 11. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Путеви“ из Краљева.
 12. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању председника и члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева.
 13. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању члана Надзорног одбора Народног музеја из Краљева.
 14. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању три члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Краљевачког позоришта из Краљева.
 15. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Историјског архива из Краљева.
 16. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању председника и члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Културног центра „Рибница“ из Краљева.
 17. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању председника и члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Дома културе „Студеница“ из Ушћа.
 18. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању два члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Спортског центра „Ибар“ из Краљева.
 19. Решење о именовању члана Управног одбора и утврђивању престанка дужности и именовању председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад из Краљева.
 20. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању председника и два члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева.
 21. Решење о разрешењу члана и именовању два члана Управног одбора Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева.
 22. Решење о именовању председника Управног одбора Центра локалних услуга града Краљева из Краљева.                                   
 23. Решење о разрешењу члана и именовању два члана Школског одбора у Економско-трговинској школи у Краљеву.                     
 24. Решење о разрешењу члана и именовању два члана Школског одбора у Шумарској школи у Краљеву.
 25. Решење о именовању два члана Школског одбора у Основној школи „IV краљевачки батаљон“ у Краљеву.
 26. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Светозар Марковић“ у Краљеву.
 27. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Вук Караџић“ у Рибници.
 28. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Свети Сава“ у Рибници.
 29. Решење о именовању члана Школског одбора у Основној школи „Драган Маринковић“ у Адранима.
 30. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Врби..             
 31. Решење о именовању члана Школског одбора у Основној школи „Милун Ивановић“ у Ушћу.
 32. Решење о именовању члана Школског одбора у Основној школи „Стефан Немања“ у Студеници.
 33. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора у Центру локалних услуга града Краљева из Краљева.  
 34. Решење о разрешењу и именовању три члана Школског одбора у Основној школи „Петар Николић“ у Самаилима.
 35. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево број 3078 од 15.10.2020.године о доношењу Програма о изменама Програма пословања са финансијским планом ЈКП „Чистоћа“ Краљево за 2020.годину.  
 36. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора „Апотеке Краљево“ из Краљева.

 

 

2021-06-19T13:50:01+02:00 6 новембра, 2020|