/Акти донети на 4. седници

Акти донети на 4. седници

 

СПИСАК АКАТА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

 1. Решење о избору чланова Верификационог одбора Скупштине града Краљева

 

 1. Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Краљева Радомиру Корићанцу и Снежани Перић

 

 1. Одлука о расписивању референдума.                                                           

 

 1. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину за период 1.01.2020-30.09.2020.године.      

 

 1. Одлукa о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину.

                                                                                                                                      

 1. Решење о давању сагласности на нацрт Анекса III Јавног уговора о давању концесије јавне услуге градског и приградског превоза путника на територији града Краљева број 3507/19 од 19.11.2019. године.

 

 1. Одлукa о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева.

 

 1. Одлукa о изради Треће измене Плана генералне регулације „Центар и Чибуковац“.

 

 

 1. Одлука о изради Плана генералне регулације „Центар и Чибуковац“  

 

 1. Одлукa о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Краљева број 011-254/2020-I од 5.10.2020.године и додели стана у непрофитни закуп.

 

 1. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Путеви“ из Краљева.                              

 

 1. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању председника и члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева.    

 

 1. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању члана Надзорног одбора Народног музеја из Краљева.

 

 1. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању три члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Краљевачког позоришта из Краљева.

 

 1. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Историјског архива из Краљева.

 

 1. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању председника и члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Културног центра „Рибница“ из Краљева.

 

 1. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању председника и члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Дома културе „Студеница“ из Ушћа.

 

 1. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању два члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Спортског центра „Ибар“ из Краљева.

 

 1. Решење о именовању члана Управног одбора и утврђивању престанка дужности и именовању председника и члана Надзорног одбора Центра за социјални рад из Краљева.

 

 1. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању председника и два члана Управног одбора и председника и члана Надзорног одбора Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева.

 

 1. Решење о разрешењу члана и именовању два члана Управног одбора Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева.

 

 1. Решење о именовању председника Управног одбора Центра локалних услуга града Краљева из Краљева.                                                                         

 

 1. Решење о разрешењу члана и именовању два члана Школског одбора у Економско-трговинској школи у Краљеву.                                                                  

 

 1. Решење о разрешењу члана и именовању два члана Школског одбора у Шумарској школи у Краљеву.

 

 1. Решење о именовању два члана Школског одбора у Основној школи „IV краљевачки батаљон“ у Краљеву.

 

 1. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Светозар Марковић“ у Краљеву.

 

 1. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Вук Караџић“ у Рибници.

 

 1. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Свети Сава“ у Рибници.

 

 

 1. Решење о именовању члана Школског одбора у Основној школи „Драган Маринковић“ у Адранима.

 

 1. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Врби..             

 

 1. Решење о именовању члана Школског одбора у Основној школи „Милун Ивановић“ у Ушћу.

 

 1. Решење о именовању члана Школског одбора у Основној школи „Стефан Немања“ у Студеници.

 

 1. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора у Центру локалних услуга града Краљева из Краљева.  

 

 1. Решење о разрешењу и именовању три члана Школског одбора у Основној школи „Петар Николић“ у Самаилима.

 

 1. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево број 3078 од 15.10.2020.године о доношењу Програма о изменама Програма пословања са финансијским планом ЈКП „Чистоћа“ Краљево за 2020.годину.   

 

 1. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора „Апотеке Краљево“ из Краљева.

 

 

2020-11-06T09:49:45+00:00 6 новембар, 2020|