Акти донети на 7. седници

/Акти донети на 7. седници

Акти донети на 7. седници

АКТИ ДОНЕТИ НА 7. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 26.МАРТА  2021.ГОДИНЕ

СПИСАК АКАТА:

 

 

 1. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 1. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

 

 1. ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА У ИЗМЕНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА“

 

 1. ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА

 

 1. ОДЛУКА О НЕПОСРЕДНОМ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ

 

 1. ОДЛУКА О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ЛИЦА ПРЕМИНУЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID 19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

 

 1. ОДЛУКА О ВИСИНИ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ КРАЉЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 202ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 202ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 202ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ГОДИШЊИМ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 202ГОДИНУ КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 202ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 202ГОДИНУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 202ГОДИНУ ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/202ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОДИНУ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2020/202ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2020/2021.ГОДИНУ У ДЕЛУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021.ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА” ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСИ ПЛАН ЗА 202ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА, ПЛАН РАЗВОЈА И ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 202ГОДИНУ ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 202ГОДИНУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 202ГОДИНУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 1. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ “РЕГИОН КРАЉЕВО” Д.О.О, КРАЉЕВО О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВО

 

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА

 

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“ У КРАЉЕВУ

 

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ВИТКОВЦУ

 

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРБИ

 

 1. ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ

 

 1. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА САМАИЛА И МРСАЋ, ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

2021-04-13T08:55:03+02:00 13 априла, 2021|