Акти донети на 9. седници

СВИ АКТИ ДОНЕТИ НА 9.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 17.09.2021.ГОДИНЕ

СПИСАК АКАТА:

 1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 2. ОДЛУКA О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
 3. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021-30.06.2021.ГОДИНЕ
 4. ОДЛУКA О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 5. ОДЛУКУ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 6. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ЗА 2020. ГОДИНУ
 7. ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ ДР ИВИЦИ МАРИНКОВИЋУ
 8. ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ ДРАГОСЛАВУ ДУГАЛИЋУ
 9. ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ ПРЕДРАГУ НЕДЕЉКОВИЋУ
 10. ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ ГРАДИМИРУ БАЈОВИЋУ
 11. ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ МИЛИСАВУ ВУЈАНЦУ
 12. ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ УСТАНОВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА-ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
 13. ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ СПОРТСКОМ САВЕЗУ КРАЉЕВА
 14. ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ СИРЧА
 15. ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ ДРУШТВУ ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ „ЈОВО КУРСУЛА“ КРАЉЕВО
 16. ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ
 17. ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ ХУМАНОСТИ „МИЛОМИР ГЛАВЧИЋ“ ЗА 2021.ГОДИНУ СТРАХИЊИ САВИЋУ, ДАВИДУ ЧАНТРАКУ, ДАВИДУ ДРАГОЈЛОВИЋУ, ДИМИТРИЈУ ЈОВАНДЕРИЋУ, БОЈАНУ ДРАГАНИЋУ И СТЕФАНУ ЂУРЂЕВИЋУ
 18. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2020.ГОДИНУ
 19. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИСКАЗАНЕ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПОКРИЋЕ ДЕЛА ГУБИТКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
 20. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ О РАСПОДЕЛИ ДЕЛА ДОБИТИ ЗА 2020.ГОДИНУ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ЗА 2019. ГОДИНУ, И РАСПОДЕЛИ ОСТАТКА ДОБИТИ
 21. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2020.ГОДИНУ
 22. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2020.ГОДИНУ ЗА ПОКРИЋЕ ДЕЛА ГУБИТКА ИЗ 2015. ГОДИНЕ
 23. ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСКОПАВАЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 24. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА   
 25. ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 26. ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОМАЋЕМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
 27. ОДЛУКA О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
 28. ОДЛУКA О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 29. ОДЛУКA О ИЗГЛЕДУ ТАБЛИ СА НАЗИВИМА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
 30. ДОПУНA ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 31. ОДЛУКA О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДА КРАЉЕВА СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ВРАЧАР
 32. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КРАЉЕВА
 33. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА
 34. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 35. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 36. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 37. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА
 38. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА И РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
 39. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА
 40. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ШЕСТ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА
 41. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА
 42. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА
 43. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА
 44. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У КРАЉЕВУ
 45. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ
 46. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“ У КРАЉЕВУ
 47. ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2022-2030.ГОДИНЕ
 48. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ У КРАЉЕВУ
 49. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО ЗА 2021.ГОДИНУ
 50. ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
 51. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО ЗА 2021.ГОДИНУ
 52. ОДЛУКA О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
2021-10-01T11:34:37+02:00 1 октобра, 2021|