Акти донети на 3. седници

СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА 3.СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 5.10.2020.

 1. Одлукa о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Краљева Небојши Јевремовићу, Новици Сретеновићу, Магдалени Савић, Биљани Ракић, Марку Костићу, Милошу Богојевићу и Дуњи Миловановић
 2. Решење којим се утврђује да Магдалени Савић даном потврђивања одборничког мандата престаје функција члана Управног одбора „Апотеке Краљево“ из Краљева, испред оснивача, на коју је именована Решењем Скупштине града Краљева број 02-70/2016-III од 2.септембра 2016.године
 3. Решење којим се утврђује да Дуњи Миловановић даном потврђивања одборничког мандата престаје функција члана Школског одбора Основне школе „IV краљевачки батаљон“ у Краљеву, испред локалне самоуправе, на коју је именована Решењем Скупштине града Краљева број 02-7/2019-I од 2
 4. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину за период 1.01.2020-30.06.2020.године  
 5. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2020.годину
 6. Одлукa о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Краљева
 7. Одлукa о изради Плана развоја града Краљева за период 2021-2030. године
 8. Одлукa о допунама Одлуке о преузимању оснивачких права над „Апотекарском установом Краљево“
 9. Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2020.годину
 10. Одлукa о домаћем линијском превозу путника.                                                  
 11. Одлукa о такси превозу путника
 12. Одлукa о изради Плана детаљне регулације „Центар града Краљева“
 13. Одлукa о изради Друге измене плана генералне регулације „Шеовац – Адрани“
 14. Одлукa о доношењу Плана детаљне регулације „Други градски саобраћајни прстен од петље „Магнохром“ преко Кулагића аде до Ибарске магистрале“
 15. Одлукa о доношењу Плана детаљне регулације „Гробље у Ковачима“
 16. Одлукa о доношењу Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 KV бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Краљево)  
 17. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево о расподели добити
 18. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево о расподели добити
 19. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево о расподели до
 20. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево о расподели добити
 21. Одлукa о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2020. годину др Зорици Костић
 22. Одлукa о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2020.годину Зорану Станковићу
 23. Одлука о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2020. годину Зорану Станојевићу
 24. Одлукa о додели Дипломе заслужне установе града Краљева за 2020. годину Заводу за јавно здравље Краљево
 25. Одлукa о додели Дипломе заслужне спортске организације града Краљева за 2020. годину Ватерполо пливачком клубу „Краљево“ из Краљева
 26. Одлукa о додели Дипломе заслужне образовне установе града Краљева за 2020. годину Електро-саобраћајној техничкој школи „Никола Тесла“ из Краљева
 27. Одлукa о додели Дипломе заслужног удружења грађана града Краљева за 2020. Годину удружењу грађана „Пријатељство за нова времена“ из Краљева
 28. Одлукa о додели Октобарске награде града Краљева за 2020. годину пуковнику проф. др Радовану Чеканцу
 29. Одлукa о додели Специјалне награде за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2020.годину Андреи Ћирић
 30. Измене Кадровског плана у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, Служби за послове Локалног омбудсмана града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева за 2020. годину  
 31. Закључак којим се усваја Извештај о раду Градског правобранилаштва града Краљева за 2019. годину                                                                                            
 1. Закључак о прихватању иницијативе и приступању промени Пословника о раду Скупштине града Краљева
 2. Решење о давању сагласности на употребу имена града Краљева у називу спортског удруже
 3. Одлукa о прихватању расподеле стамбене јединице из Листе реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп   
 4. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ из Краљева
 5. Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено“ из Краљева
 6. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено“ из Краљева
 7. Решење о утврђивању престанка дужности директора Спортског центра „Ибар“ из Краљева
 8. Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортског центра „Ибар“ из Краљева.
 9. Решење о утврђивању престанка мандата и именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Путеви“ из Краљева                                                  
 10. Решење о утврђивању престанка функције члана Управног одбора Дома здравља „Краљево“ из Краљева
 11. Решење о разрешењу члана и именовању два члана Школског одбора у Гимназији у Краљеву
 12. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Јово Курсула“ у Краљеву  
 13. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Чибуковачки партизани“ у Краљеву
 14. Решење о именовању председника, секретара и чланова Изборне комисије града Краљева
 15. Мишљење да Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева, може обављати функцију секретара Изборне комисије града Краљева истовремено са функцијом секретара Скупштине града Краљева, у складу са Законом о спречавању корупције
 16. Мишљење да Ђорђе Видовић, заменик секретара Скупштине града Краљева, може обављати функцију заменика секретара Изборне комисије града Краљева истовремено са функцијом заменика секретара Скупштине града Краљева, у складу са Законом о спречавању корупције
 17. Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева
 18. Одлукa о прихватању расподеле стамбене јединице из Листе реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп
 19. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево број 2901, од 30.09.2019.године о формирању цене услуга паркирања и чувања возила на посебно одређеном простору
 20. Решење о избору чланова Верификационог одбора Скупштине града Краљева
 21. Одлука о престанку мандата два одборника у Скупштини града Краљева
2021-06-19T13:52:30+02:00 6 новембра, 2020|