/Предлог дневног реда за 31 седницу Скупштине града

Предлог дневног реда за 31 седницу Скупштине града

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: председник Изборне комисије града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020.ГОДИНУ

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОМОЋИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Материјал у прилогу

Известилац: члан Градског већа ресорно задужен за спровођење мера популационе политике

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА СУБВЕНЦИОНИРАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: члан Градског већа ресорно задужен за спровођење мера популационе политике

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ ГРАДСКА УПРАВА

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРАЉЕВА, СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА, СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА КРАЉЕВА И СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020.ГОДИНУ

Материјал у прилогу

Известилац: начелник Градске управе града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за област  урбанизма и грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020.ГОДИНУ

Материјал у прилогу

Известилац: директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево“ из Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НЕПОСРЕДНОМ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, У УЛИЦИ МИЛОША ВЕЛИКОГ БРОЈ 8 У КРАЉЕВУ

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ И ПЛАНОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ ДОО КРАЉЕВО

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ МИЛЕ ШЋЕПОВИЋ ЗА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ МИРОСЛАВА МИЛИЋЕВИЋА ЗА ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ДЕЈАНА МАРКОВИЋА ЗА ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ СЛОБОДАНА САВИЋА ЗА ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ У КРАЉЕВУ

Материјал у прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У КРАЉЕВУ

Материјал у  прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ“ У ГОДАЧИЦИ

Материјал у  прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 

                                                                       Председник

                                                                        Скупштине града Краљева

                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2020-01-14T08:33:11+00:00 14 јануар, 2020|