/Предлог дневног реда за 32 седницу Скупштине града

Предлог дневног реда за 32 седницу Скупштине града

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019.ГОДИНУ

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева (председник Савета за запошљавање)

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020.ГОДИНУ

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева (председник Савета за запошљавање)

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за односе са јавним установама, заштиту     и унапређење људских права и спровођење мера популационе политике

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ „АНЂЕЛКО САВИЋ“ РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за односе са јавним установама, заштиту     и унапређење људских права и спровођење мера популационе политике

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ КРАЉЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа задужен за односе са јавним установама, заштиту     и унапређење људских права и спровођење мера популационе политике, представник јавне установе

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА

Материјал у прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за односе са јавним установама, заштиту     и унапређење људских права и спровођење мера популационе политике, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2020.ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РИБНИЦА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ГОЧ“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА” ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА, ПЛАНА РАЗВОЈА И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОДИНУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАЉЕВА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАДА ЗА 2020.ГОДИНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ „АПОТЕКА КРАЉЕВО” ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО” ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: члан Градског већа града Краљева задужен за послове из области      односа са јавним установама, представник јавне установе

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ РЕШЕЊА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА БРОЈ 75/20 ОД 8.АПРИЛА 2020.ГОДИНЕ

Материјал у  прилогу

Известилац: председник Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ РЕШЕЊА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА БРОЈ 80/20 ОД 6.МАЈА 2020.ГОДИНЕ

Материјал у  прилогу

Известилац: председник Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НЕПОСРЕДНОМ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у  прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за област урбанизма и грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЦЕНТРУ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у  прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за односе са јавним установама, заштиту     и унапређење људских права и спровођење мера популационе политике, представник јавне установе

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ–РИТА“ ИЗ КРАЉЕВА

Материјал у  прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за односе са јавним установама, заштиту     и унапређење људских права и спровођење мера популационе политике, представник јавне установе

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“

Материјал у  прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за област урбанизма и грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГОЧ“

Материјал у  прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за област урбанизма и грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГЕОГРАФСКО ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у  прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за област урбанизма и грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и област рада са месним заједницама

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКE О ПРИХВАТАЊУ РАСПОДЕЛЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

Материјал у  прилогу

Известилац: председник Стамбене комисије за расподелу станова намењених за  давање у закуп

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО

Материјал у  прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за послове из области односа са јавним предузећима

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ПОВЕРЕНИХ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Материјал у  прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за послове из области односа са јавним предузећима

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ЗА 2020.ГОДИНУ

Материјал у  прилогу

Известиоци: члан Градског већа задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО

Материјал у  прилогу

Известиоци: члан Градског већа задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО

Материјал у  прилогу

Известиоци: члан Градског већа задужен за послове из области односа са јавним предузећима, представник јавног предузећа

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ

Материјал у  прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020.ГОДИНУ

Материјал у  прилогу (у штампаном облику и на cd-у)

Известилац: председник Комисије за израду Предлога програма заштите, уређења   и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у  прилогу

Известилац: члан Градског већа задужен за послове из области развоја руралног подручја

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Материјал у  прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева (командант Градског штаба)

 

 1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

Материјал у  прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева (командант Градског штаба)

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ТРГОВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у  прилогу

Известилац: председник Комисије за утврђивање предлога назива улица, тргова,   заселака и делова насељених места Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у  прилогу

Известилац:представник предлагача

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ ДОО КРАЉЕВО О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

Материјал у  прилогу

Известилац: члан Радног тела за реализацију пројекта

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУНКА САВИЋ“ У ВИТАНОВЦУ

Материјал у  прилогу

Известилац:председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ВИТКОВЦУ

Материјал у  прилогу

Известилац: председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“ У УШЋУ

Материјал у  прилогу

Известилац:председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ У КОНАРЕВУ

Материјал у  прилогу

Известилац:председник Комисије за избор и именовања Скупштине града Краљева

 

 

                                                                     Председник

                                                                        Скупштине града Краљева

                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2020-05-14T09:24:23+00:00 14 мај, 2020|