Одговори одборника2017-10-19T16:34:07+02:00

Питање: Текст питања

Име и презиме (особе која је поставила питање)

За одборника: Име одборника

Одговор:

Текст одговора

Питање: Текст питања

Име и презиме (особе која је поставила питање)

За одборника: Име одборника

Одговор:

Текст одговора

Питање: Текст питања

Име и презиме (особе која је поставила питање)

За одборника: Име одборника

Одговор:

Чека се одговор

Питање: Текст питања

Име и презиме (особе која је поставила питање)

За одборника: Име одборника

Одговор:

Текст одговора