Питајте одборника2018-04-25T12:00:40+02:00

Питајте одборника

Питање за: Владимир Баралић
Питање поставио: Верица Видаковић / 2018-04-24

Када ће бити отворен конкурс за стипендије града Краљева за 2018/2019 годину?

Питање за:
Питање поставио: Зоран Мирковић / 2018-04-22

Да ли постоји начин да се директно затражи извод из матичне књиге рођених без одласка у матичну службу?

Одговор: / 2018-04-24
Да, отворите следећи линк http://www.kraljevo.org/cms/virmat/ikr/contact.html и пратите даља упутсва.