Позив за 2.седницу Скупштине града Краљева

Република Србија

Град Краљево

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број:06-178/2020-I

25.август 2020.године

К р а љ е в о

 

            На основу члана 71. став 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

С А З И В А М

ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЗА  27.АВГУСТ 2020.ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

            Молим вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева, на телефоне 306-063 и 306-017.

                                                    Председник

                                                    Скупштине града Краљева

 

                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

 

 

 

 

2020-08-25T16:50:06+02:00 25 августа, 2020|