/Позив за 24. седницу Скупштине града Краљева

Позив за 24. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија

Град Краљево

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број: 06-354/2018-I

Датум:1.новембар 2018. године

К р а љ е в о

 

 

На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

                С  А  З  И  В  А  М

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА

8.НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

Молим вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева, на телефоне  306-063 или 306-017.

                                                                   Председник

Скупштине града Краљева

 

                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2018-11-01T14:09:03+00:00 1 новембар, 2018|