Позив за 3. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија

Град Краљево

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број:06-208/2020-I

28. септембар 2020.године

К р а љ е в о

 

            На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14.-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18), члана 69. став 1 и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

С А З И В А М

ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЗА  05. ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

            Молим вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева, на телефоне 306-063 и 306-017.

           У циљу поштовања препоручених мера заштите здравља, одборници су дужни да поштују распоред седења, обележен у сали. Известиоци по тачкама дневног реда и представници надлежних одељења Градске управе улазиће у салу I по позиву, по преласку на тачку дневног реда за коју су известиоци.

                                                    Председник

                                                    Скупштине града Краљева

 

                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

 

2021-06-17T12:07:19+02:00 29 септембра, 2020|