/Позив за 30. седницу Скупштине града Краљева

Позив за 30. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија

Град Краљево

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број:06-327/2019-I

Датум: 7. новембар 2019. године

К р а љ е в о

 

 

На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

 

 

С  А  З  И  В  А  М

ТРИДЕСЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА
14. НОВЕМБАР ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Председник

                                                              Скупштине града Краљева

 

                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

 

За седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД 1.01.2019–30.09.2019.ГОДИНЕ

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Материјал у прилогу

Известилац: градоначелник града Краљева

 

  1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018.ГОДИНУ

Материјал у прилогу

Известилац: председник Савета за здравство града Краљева

 

  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О ДАВАЊУ КОНЦЕСИЈЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известиоци: представник Стручног тима за припрему Пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за потребе доделе уговора и пружању услуга градског и приградског превоза путника на територији града Краљева и градоначелник града Краљева

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: члан Градског већа ресорно задужен за област урбанизма и       грађевинарства и стамбено-комуналну делатност

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Материјал у прилогу

Известилац: члан Градског већа ресорно задужен за област урбанизма и     грађевинарства и стамбено-комуналну делатност

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: Јавни правобранилац града Краљева

 

  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ ДОО КРАЉЕВО ЗА УПОТРЕБУ ОСНОВНОГ ГРБА ГРАДА КРАЉЕВА

Материјал у прилогу

Известилац: члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за област културе  и председник Савета за грб

 

                                                                       Председник

                                                                        Скупштине града Краљева

                                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2019-11-12T07:41:07+00:00 12 новембар, 2019|