Позив за 4. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија

Град Краљево

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број:06-256/2020-I

Датум: 23.октобар 2020. године

К р а љ е в о

 

 

            На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

С  А  З  И  В  А  М

ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА

30.ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

            Молим вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева,

на телефоне  306-063 или 306-017.

 

У циљу поштовања препоручених мера заштите здравља, одборници су дужни да поштују распоред седења, обележен у сали. Известиоци по тачкама дневног реда и представници надлежних одељења Градске управе улазиће у салу I по позиву, по преласку на тачку дневног реда за коју су известиоци.

 

 

 

                                                            Председник

                                                              Скупштине града Краљева

 

                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2021-06-17T12:03:58+02:00 23 октобра, 2020|