/Позив за 5. седницу Скупштине града Краљева

Позив за 5. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија

Град Краљево

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број:06-289/2020-I

19.новембар 2020.године

К р а љ е в о

 

 

 

На основу члана 71. став 5. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

 

С А З И В А М

 

ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЗА  20.НОВЕМБАР 2020.ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У __,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

За седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДЛАГАЊУ СПРОВОЂЕЊА РЕФЕРЕНДУМА

(Материјал вам је достављен уз позив за седницу)

Известилац: председник Скупштине града Краљева

 

У циљу поштовања препоручених мера заштите здравља, одборници су дужни да се придржавају растојања приликом седења у сали.

 

 

                                                    Председник

                                                    Скупштине града Краљева 

                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2020-11-19T10:58:17+00:00 19 новембар, 2020|