/Позив за 6. седницу Скупштине града Краљева

Позив за 6. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија

Град Краљево

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број:06-343/2020-I

Датум:22. децембар 2020. године

К р а љ е в о

 

 

На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

 

С  А  З  И  В  А  М

 

 

ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА

29.ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ (УТОРАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

Молим вас да овој седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева, на телефоне  306-063 или 306-017.

 

У циљу поштовања препоручених мера заштите здравља, одборници су дужни да поштују распоред седења, обележен у сали. Известиоци по тачкама дневног реда и представници надлежних одељења Градске управе улазиће у салу I по позиву, по преласку на тачку дневног реда за коју су известиоци.

 

                                                            Председник

                                                              Скупштине града Краљева 

                                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2020-12-22T18:24:15+00:00 22 децембар, 2020|