/Позив за Конститутивну седницу Скупштине града Краљева

Позив за Конститутивну седницу Скупштине града Краљева

Република Србија
Град Краљево
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број:06-161/2020-I
20.јул 2020.године
К р а љ е в о

 

 

            На основу члана 56. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аут.тумачење и 68/20) и члана 4. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

С А З И В А М

 

КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЗА  18.АВГУСТ 2020.ГОДИНЕ (УТОРАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

            Молим вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености обавестите Одељење за послове органа Града Градске управе града Краљева, на телефоне 306-063 и 306-017.

                                                    Председник

                                                    Скупштине града Краљева

 

                                                    Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-07-20T12:44:06+00:00 20 јул, 2020|