Конститутивна седница – архива2017-11-08T18:21:24+01:00

СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА КОНСТИТУТИВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

16.ЈУНА 2016.ГОДИНЕ

1.Решење о избору чланова Верификационог одбора Скупштине града Краљева

2.Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Краљева

3.Одлука о непотврђ ивању мандата кандидату за одборника у Скупштини града Краљева Драгану Вулићу

4. Одлука о престанку мандата одборницима у Скупштини града Краљева Небојши Симовићу и Весни Милојевић

5. Решење о утврђивању престанка функције директора ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ из Краљева Марици Мијајловић

6.Решење о утврђивању престанка функицје председника Надзорног одбораНародног музеја из Краљева Николи Пантовићу

7.Решење о утврђивању престанка функције председника Управног одбора Краљевачког позоришта из Краљева Вукману Ракочевићу

8.Решење о утврђивању престанка функције члана Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић“ у Краљеву др Далиборки Поповић

9.Решење о утврђивању престанка функције члана Школског одбора Средње Медицинске школе у Краљеву др Далиборки Поповић

10.Решење о утврђивању престанка функције чланаШколског одбора Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Краљеву Владимиру Савићу

11.Решење о избору чланова Комисије за спровођење поступка тајног гласања за избор председника Скупштине града Краљева

12.Решење о избору председника Скупштине града Краљева

13.Решење о избору чланова Комисије за спровођење поступка тајног гласања за избор заменика председника Скупштине града Краљева

14.Решење о избору заменика председника Скупштине града Краљева

15.Решење о постављењу секретара Скупштине града Краљева

16.Решење о постављењу заменика секретара Скупштине града Краљева