Позив за 23. седницу Скупштине града Краљева

Република Србија

Град Краљево

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број: 06-292/2018-I

Датум:12.септембар 2018. године

К р а љ е в о

 

 

На основу члана 34. и 38. став 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 47/18), члана 69. став 1. и члана 71. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 25/16),

                С  А  З  И  В  А  М

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА

21.СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА

У САЛИ I СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

                                                                   Председник

Скупштине града Краљева

 

                                                                         Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

2018-11-02T10:07:08+01:00 16 марта, 2018|