Чланови скупштинских комисија2021-01-13T09:43:28+01:00

Чланови скупштинских комисија

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА      преузмите

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА       преузмите

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА      преузмите

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА    преузмите

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА     преузмите

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА     преузмите

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА     преузмите

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И УПРАВУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА     преузмите

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА    преузмите

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА     преузмите