//Zamenik sekretara
Zamenik sekretara2018-02-06T19:25:11+00:00

Lidija Pavlović

Lidija Pavlović je rođena 22. juna 1983. godine u Peći. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Kraljevu, Pravni fakultet u Novom Sadu. Kao diplomirani pravnik od 2008. godine je bila zaposlena u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje – Filijala Kraljevo na poslovima samostalnog stručnog saradnika za poslove Lekarske komisije.

U oktobru 2009. godine je položila državni stručni ispit. Od jula 2012. godine je postavljena na funkciju zamenika sekretara Skupštine grada Kraljeva.

Politikom se aktivno bavi od 2003. godine. U dva mandata je bila birana za odbornicu u Skupštini grada Kraljeva.

Kao student 2006. godine je učestvovala u projektu „Studentska praksa u Osnovnom sudu u Kraljevu“ u oblasti krivice i parnice, a u organizaciji Mladih pravnika Srbije. U organizaciji BFPE-a (Beogradskog fonda za političku izuzetnost), 2005. godine uspešno je završila tromesečnu obuku u okviru projekta „Mladi lideri Srbije“. U organizaciji BOŠ-a (Beogradske otvorene škole), 2007. godine, i Inicijative za reformu lokalne samouprave i javnih službi Instituta za otvoreno društvo, prošla je obuku za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku i pisanje projekata. Aktivno je učestvovala u osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Kraljeva. U okviru obuke u organizaciji Udruženja „Fenomena“ iz Kraljeva, radila je na izradi Lokalnog akcionog plana grada Kraljeva za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou. U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština, 2014. godine je prošla obuku iz oblasti Rod i bezbednost.

U aprilu 2014. godine je izabrana za predsednicu Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva.

Pohađala je brojne seminare iz oblasti prava, politike i položaja žena.

Ambiciozna, komunikativna, govori engleski jezik.

Udata, Sergejeva mama.