Корисни линкови2018-02-06T16:12:34+01:00

ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ:

Народна скупштина Републике Србије – www.parlament.gov.rs

Влада Републике Србије – www.srbija.gov.rs

Скупштина Аутономне Покрајине Војводина – www.skupstinavojvodine.gov.rs/

Војска Србије – www.vs.rs

Народна банка Србије – www.nbs.rs

Председник Републике Србије – www.predsednik.rs

Портал е-Управе Републике Србије – www.euprava.gov.rs

Државна ревизорска институција – www.dri.rs

Заштитник грађана Републике Србије – www.ombudsman.rs

МИНИСТАРСТВА:

Министарство унутрашњих послова – www.mup.gov.rs

Министарство привреде – www.privreda.gov.rs Министарство одбране – www.mod.gov.rs

Министарство спољних послова – www.mfa.gov.rs

Министарство финансија  – www.mfin.gov.rs

Министарство правде  – www.mpravde.gov.rs

Министарство културе и информисања – www.kultura.gov.rs

Министарство здравља – www.zdravlje.gov.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – www.mpt.gov.rs/

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања – www.ekoserb.gov.rs

Министарство омладине и спорта – www.mos.gov.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација – www.mtt.gov.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – www.mgsi.gov.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs

Министарство рударства и енергетике – http://mtt.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – www.minrzs.gov.rs Министарство државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs

ЗАВОДИ:

Републички геодетски завод – www.rgz.gov.rs

Дирекција за електронску управу – digitalnaagenda.gov.rs

Републички завод за заштиту споменика културе – www.heritage.gov.rs

Републички завод за здравствено осигурање – www.rzzo.gov.rs

Републички завод за статистику – http://webrzs.stat.gov.rs

Национална служба за запошљавање – www.nsz.gov.rs

Сеизмолошки завод Србије – www.seismo.gov.rs

Хидрометеоролошки завод Србије – www.hidmet.gov.rs

АГЕНЦИЈЕ:

Агенција за приватизацију – www.priv.rs

Агенција за привредне регистре – www.apr.gov.rs

Агенција за лиценцирање стечајних управника – www.alsu.gov.rs

Национална Агенција за регионални развој – narr.gov.rs/

Развојна агенција Србије – ras.gov.rs/sr

Агенција за енергетику – www.aers.rs

Републичка радиодифузна агенција – www.rra.org.rs

Републичка агенција за телекомуникације – www.ratel.rs

Агенција за борбу против корупције – www.korupcija.gov.rs

Агенција за безбедност саобраћаја – www.abs.gov.rs

УПРАВЕ:

Пореска управа – www.poreskauprava.gov.rs

Управа царина – www.upravacarina.rs

Управа за јавне набавке – www.ujn.gov.rs

Управа за дигиталну агенду – www.mtid.gov.rs

Управа за трезор – www.trezor.gov.rs

Управа за спречавање прања новца – www.apml.gov.rs

Управа за јавни дуг – www.javnidug.gov.rs

Управа за заједничке послове републичких органа – www.uzzpro.gov.rs

Шумадијски управни округ – www.sumadijski.okrug.gov.rs

ПРАВОСУЂЕ:

Уставни суд Србије – www.ustavni.sud.rs

Врховни суд Србије – www.vrh.sud.rs

Високи савет судства – www.vss.sud.rs

Портал судова Србије – www.portal.sud.rs

Основни суд у Крагујевцу – www.osnovnisudkg.net

Привредни апелациони суд – www.pa.sud.rs

Апелациони суд у Крагујевцу – www.kg.ap.sud.rs

Виши суд у Крагујевцу – www.visisudkg.net

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије – www.tuzilastvorz.org.rs

Комора извршитеља – www.komoraizvrsitelja.rs

Управни суд – www.up.sud.rs

ЦРКВА:

Београдска надбискупија – www.kc.org.rs

Мешихат Исламске заједнице у Србији – www.islamskazajednica.org

Српска православна црква – www.spc.rs

Савез јеврејских општина Србије – www.savezscg.org

Епархија Жичка – http://eparhija-zicka.rs/

ОСТАЛО:

Архив Србије – www.archives.org.rs

Архив Југославије – www.arhivyu.gov.rs

Комесаријат за избеглице – www.kirs.gov.rs

Повереник за информације од јавног значаја – www.poverenik.org.rs

Републичка изборна комисија – www.rik.parlament.gov.rs

Регистар националног Интернет домена Србије – www.rnids.rs

Службени гласник Републике Србије – http://slglasnik.com/

Фонд за развој Републике Србије – www.fondzarazvoj.gov.rs

Сајт Добра Управа – dobrauprava.rs