Акти донети на 13. седници

СВИ АКТИ ДОНЕТИ НА 13 СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

СПИСАК АКАТА:

1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

2. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ВЛАДИМИРУ БАРАЛИЋУ

3. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

4. ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА ГРАДА КРАЉЕВА

5. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ

6. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА

7. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА

8. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА У НАЗИВУ СПОРТСКОГ КОШАРКАШКОГ УДРУЖЕЊА

9. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.ГОДИНУ

10. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ „АНЂЕЛКО САВИЋ“ РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

11. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО

12. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО

13. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

14. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

15. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

16. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

17. МИШЉЕЊЕ ДА ВУКМАН РАКОЧЕВИЋ, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА, МОЖЕ ОБАВЉАТИ ФУНКЦИЈУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА ИСТОВРЕМЕНО СА ФУНКЦИЈОМ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

18. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

19. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

20. ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ПРЕДЛАЖЕ МИНИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА

21. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА

22. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ГИМНАЗИЈИ ИЗ КРАЉЕВА

23. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ИЗ КРАЉЕВА

24. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ ИЗ КРАЉЕВА

25. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВУК КАРАЏИЋ“ ИЗ КРАЉЕВА

26. МИШЉЕЊЕ ДА ДР ПРЕДРАГ ТЕРЗИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, МОЖЕ ОБАВЉАТИ ФУНКЦИЈУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА ИСТОВРЕМЕНО СА ФУНКЦИЈОМ ЧЛАНА САВЕТА АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ

27. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

28. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЈОВО КУРСУЛА“ ИЗ КРАЉЕВА

29. ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ И УСВАЈАЊУ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПЧЕЛА У СРБИЈИ

30. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

2022-05-19T11:15:14+02:00 19 маја, 2022|