/Радна тела
Радна тела2018-04-03T13:28:14+00:00

Стална радна тела Скупштине

Стална радна тела Скупштине су:

  1. Административно-мандатска комисија
  2. Комисија за избор и именовања
  3. Комисија за Статут и управу
  4. Комисија за друштвене делатности, економски развој, привреду и финансије
  5. Комисија за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
  6. Комисија за месне заједнице, пољопривреду и развој села
  7. Комисија за представке и притужбе и борбу против корупције
  8. Комисија за награде и признања
  9. Комисија за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места
  10. Комисија за екологију, заштиту и унапређење животне средине