СПИСАК АКАТА:

1.Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину за период 01.01.2022-30.06.2022. године.

2.Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину.

3.Одлука о изменама и допунама Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Краљева.

4.Закључак о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Краљево за период јануар-јун 2022.године.

5.Правилник о накнадама за рад поткомисија које у току поступка спровођења комасације у катастарским општинама Самаила и Мрсаћ образује Комисија за спровођење комасације.

6.Одлука о раду мртвозорске службе на територији града Краљева.

7.Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево о ценама топлотне енергије.

8.Одлука о додели Звања почасног грађанина града Краљева за 2022. годину архимандриту Методију.

9.Одлука о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2022. годину Предрагу Цвијовићу.

10.Одлука о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2022. годину др Драгославу Дугалићу.

11.Одлукa о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2022. годину протојереју-ставрофору др Велибору Џомићу.

12.Одлукa о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2022. годину Милу Цвијовићу.

13.Одлукa о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2022. годину постхумно Ратомиру Митићу.

14.Одлукa о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2022. годину постхумно Слободану Ђерковићу.

15.Одлукa о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2022. годину протојереју-ставрофовору Љубинку Костићу.

16.Одлукa о додели Дипломе заслужне установе града Краљева за 2022. годину Краљевачком позоришту из Краљева.

17.Одлукa о додели Дипломе заслужне спортске организације града Краљева за 2022. годину Одбојкашком клубу „Рибница“ Краљево.

18.Одлукa о додели Дипломе заслужног удружења грађана града Краљева за 2022. годину Друштву гуслара „Жича“ Краљево.

19.Одлукa о додели Октобарске награде града Краљева за 2022. годину доценту др Владимиру Јовановићу.

20.Одлукa о додели Специјалне награде за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2022.годину Марији Митровић.

21.Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022.годину.

22.Одлукa о преносу права јавне својине на непокретностима граду Краљеву, за потребе Краљевачког позоришта.

23.Одлукa о покретању поступка отуђења непосредном погодбом непокретности из јавне својине у Доситејевој улици.

24.Одлукa о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Краљево.

25.Закључак о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији града Краљева за период јануар-јун 2022. године.

26.Oдлука о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја на путевима града Краљева за период од 2022. до 2028. године.

27.Решење о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево за 2022. годину.

28.Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево о начину покрића оствареног губитка.

29.Одлукa о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Краљева.

30.Одлукa о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева.

31.Решење о изменaмa Решења о образовању Стамбене комисије за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп.

32.Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Путеви“ из Краљева.

33.Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево.

34.Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ из Краљева.

35.Решење о именовању директора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево.

36.Решење о утврђивању престанка мандата и именовању члана Надзорног одбора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ из Краљева.

37.Решење о утврђивању престанка дужности директора Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева.

38.Решење о именовању директора Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева.

39.Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Спортског центра „Ибар“ из Краљева.

40.Решење о именовању директора Спортског центра „Ибар“ из Краљева.

41.Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ из Краљева.

42.Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Дечјег одмаралишта „Гоч“ из Краљева.

43.Решење о разрешењу и именовању четири члана Управног одбора Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ из Краљева.

44.Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Гимназији из Краљева.

45.Измене Кадровског плана у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева за 2022. годину.

46.Решење о давању сагласности за расписивање и спровођење Јавног конкурса за именовање директора Дома културе „Студеница“ из Ушћа.

47.Решење о разрешењу и именовању три члана Школског одбора у Основној школи „Вук Караџић“ из Краљева.

48.Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ из Врбе.

49.Одлукa о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Краљева Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево.

50.Одлукa о изменама и допунама Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији града Краљева.